Privacy

 

ABC Koopjes hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en zal daarom uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid word u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit privacy beleid.

ABC Koopjes verkoopt uw gegevens niet

ABC Koopjes zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

  1. Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door u aan te melden voor onze nieuwsbrief; of bij het aankopen van een product in onze webshop.
  2. Wanneer u onze website bezoekt;

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

  • browsergegevens;
  • duur van uw bezoek;
  • pagina’s die u bezoekt binnen onze website;
  • links waar u op klikt binnen onze website ;

Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt (bij het maken van een bestelling):

 

gegevens:                                                                                                                                   de reden waarom we dit verzamelen 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

Voor- en Achternaam                                                                                               Omdat we u graag bij naam willen aanspreken

 

E-mailadres                                                                                                                    U ontvangt een e-mail over uw bestelling en de factuur.

                                                                                                                                               als u toestemming heeft gegeven, ontvangt u ook e-mail met onze                                                                                                                                                                           aanbiedingen en nieuwsbrieven.                                                                                                                                                                                                                                                    Ontvangt u liever geen  nieuwsbrieven of aanbiedingen dan kunt u zich                                                                                                                                                                 uitschrijven  onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen                                                                                                                                                                               naar info@abckoopjes.nl 

 

Adres en woonplaats                                                                                                 Het adres geven wij door aan onze bezorger zodat uw pakket                                                                                                                                                                                    bezorgd kan worden

 

Telefoonnummer                                                                                                         Wij nemen contact met u op als dit nodig is voor uw bestelling.

 

Financiële gegevens                                                                                                   Mocht uw bestelling niet bevallen, dan storten wij het geld                                                                                                                                                                                           terug op dezelfde rekening als waar u mee betaald heeft.

 

Inhoud van de bestelling                                                                                          Mocht er achteraf iets mis zijn met uw bestelling kunnen wij u                                                                                                                                                                                   op basis van deze gegevens verder helpen.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij ABC Koopjes zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling ,en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
  • Alleen met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website, speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kun u zich ten alle tijden afmelden.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren: Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor ABC Koopjes. uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. ABC Koopjes heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving bewerkersovereenkomsten gesloten met al haar bewerkers. Hieronder treft u een overzicht van onze bewerkers:

 

 Google Analytics                 Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze webshop.                                                 Deze gegevens laten ons zien hoe u op onze site terecht bent gekomen en                                                 hoe lang jouw bezoek duurt.

 

Privacy Policy Google Analytics

 

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan info@abckoopjes.nl 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. u kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vind u terug onder ‘rechten van betrokkenen’.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

 

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht ABC Koopjes te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit is mogelijk door een email te sturen naar info@abckoopjes.nl 

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering  van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een mail sturen naar info@abckoopjes.nl  Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.